GP solar giới thiệu: Light source for comfortable lighting and trapping pests in tea gardens based on solar-like lighting - Wikidata

Chi tiết: scientific article published on 01 September 2020Bạn có thể xem thêm tại đây: https://www.wikidata.org/wiki/Q99719779#gpsolar #GPsolar_điện_mặt_trời #điện_mặt_trời #pin_mặt_trời #biến_tần_điện_mặt_trời #đèn_năng_lượng_mặt_trời